.§ 1. Postanowienia Ogólne Regulaminu i Zasad Ochrony Prywatności.

1. Firma ​BAK INVESTMENTS SP. Z O.O. j​est wydawcą gier mobilnych (określonej w dalszej części tego tekstu jako „Gra”), oraz stron WWW związanych z jej wdrożeniem, promowaniem, ulepszaniem, aktualizowaniem i konserwacją. 

2. Ostatnią aktualizację Zasad Ochrony Prywatności wprowadzono w dniu ​23.06.2021.

3. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności mają zastosowanie do korzystania z naszych usług, gier, aplikacji czy stron WWW zwanych dalej „Usługami”.

4. BAK INVESTMENTS SP. Z O.O. szanuje prawo użytkowników korzystających z Usług przez niąświadczonych do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Usług. Gromadzenie danych Użytkownika ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności w niektórych miejscach termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres biuro@bak2099.com

§ 2. Administrator Danych.

1. Administratorem Twoich danych jest BAK INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833358024. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

2. Wszelkie dane osobowe podawane przez Ciebie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem)​ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W chwili obecnej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (​ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)​.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@bak2099.com.

5. ​Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu korzystania z naszych Usług lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zatrzymania danych.

6. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (​np. organom ścigania​).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Nie planujemy przekazywania danych poza obszar Unii Europejskie

§ 3. Gromadzone i przetwarzane przez nas informacje.

1. Zbierane przez Nas informację są anonimowe. Gromadzone i przetwarzane są przez Nas informacje o Użytkownikach podczas korzystania z naszych Usług. Możemy także udostępniać informacje Użytkowników wydawcom zewnętrznym, którzy opracowują i udostępniają Użytkownikom Grę oraz inne Usługi w naszym imieniu. Dane te to:
a) Informacje w jaki sposób użytkownik gra w Grę i wchodzi w interakcje z naszymi stronami internetowymi lub innymi Usługami
b) Informacje o rodzaju urządzeń używanych wykorzystywanych do odbioru naszych Usług, w tym: adres IP, identyfikator gracza, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam.
c) Anonimowo dane statystyczne dotyczące m.in. lokalizacji użytkownika, czy danych udostępnianych przez system. W Grze będą to zbierane dane statystyczne oraz sposobu użytkowania Gry. Dane te mogą zbieraćnarzędzia analityki firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Narzędzia te mogą używać plików ​cookie lubinnych podobnych technologii śledzenia.
d) Informacje, które Użytkownicy przekazują Nam podczas wypełniania formularzy.
e) Szczegółowe informacje na temat korzystania ze stron WWW i zasobów, do których Użytkownicy uzyskujądostęp.
f) Jeśli Użytkownik kontaktuje się z Nami lub odpowiada na wiadomości i komunikaty wysyłane przez nas lubinnych użytkowników, możemy zachować ich zapis.
g) Informacje, które zbieramy z użyciem plików ​cookie.​
h) Informacje, które zbieramy o Użytkownikach od innych firm trzecich, które uzyskały zgodę Użytkowników, bądźmają inne prawo do udostępniania nam takich informacji.
i) Informacje na temat sposobu korzystania z naszych Usług (​na przykład informacje o tym, kiedy Użytkownik graw naszą grę​).
j) Informacje podane Nam bezpośrednio w trakcie komunikowania z się w celu udzielania użytkownikom pomocy.
k) Informacje potrzebne do gromadzenia danych o sposobach gry Użytkowników lub korzystaniu z naszych Usług,gdzie stosujemy narzędzia analityki, do których mogą należeć również narzędzia analityki firm zewnętrznych

2. Firma ​BAK INVESTMENTS SP. Z O.O.  ​oraz inne podmioty współpracujące z naszą firmą mogą wykorzystać te informacje:
a) Aby umożliwić Nam dostarczanie Gry i innych Usług Użytkownikowi
b) Aby zapewnić Użytkownikowi wsparcie..
c) Aby umożliwić nam optymalizację naszych Usług dla urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
d) Do innych celów określonych w niniejszych dokumencie.

3. Gra na system operacyjny urządzenia, na którym jest zainstalowana​(​​np. Google Play/App Store)​może korzystać z następujących uprawnień:

a)  Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy.
b)  Pamięć – karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia, dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline.
c)  Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics, które umożliwiają nam anonimowe monitorowanie zachowań Użytkownika oraz usługa Crashlytics, informująca o ewentualnych błędach aplikacji.
d)  Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia – usługa wykorzystywana tylko okazjonalnie w specjalnym trybie audio-przewodnika oraz gier terenowych.
e)  Parowanie z urządzeniami Bluetooth / uzyskiwanie dostępu do ustawień Bluetooth. Umożliwia to wykorzystanie urządzeń typu ​beacon,​ który pozwala na sparowanie ​beacona z aplikacją i jego zidentyfikowanie w celu naliczenia punktów w programie lojalnościowym.
f)  Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie.
g)  Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (rozszerzonej rzeczywistości​).
h)  Dostęp do Galerii Zdjęć – wykorzystywany tylko w funkcjonalności, które dają możliwość zamieszczenie swojego zdjęcia.
i)  Aplikacja zbiera anonimowo identyfikatory urządzeń Użytkowników w celu wysyłania personalizowanych powiadomień np. dotyczących ofert. Dane są przetwarzane na serwerze, ale nie gromadzimy żadnej danej pozwalającej zidentyfikować nam danego użytkownika, a jedynie jego urządzenie.

4. W razie organizacji konkursu przez Nas lub inny podmiot wykorzystujący Grę i Usługi do prowadzenia gier terenowych związanych z wykorzystaniem fabuły Gry – za Twoją zgodą możemy zbierać następujące dane od Użytkowników: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres lub inne informacje, bądź treści przesłane w celu ubiegania się o nagrodę od organizatora takiego konkursu. Konkursy te będą miały własne warunki uczestnictwa, o których użytkownik zostanie poinformowany przed przystąpieniem do tego konkursu. Użytkownik będzie miał prawo do wglądu, wycofania zgody, sprostowania i zmiany tych danych na takich samych warunkach jak wynika to dla tej Polityki Prywatności.

5. Poprzez zbierane oraz udostępniane nieosobistych identyfikatorów wraz z innymi informacjami z urządzenia Użytkownika – możemy umożliwić partnerom reklamowym techniczne dostarczanie reklam do urządzenia Użytkownika. Partnerzy reklamowi mogą łączyć te informacje z informacjami, jakie zgromadzili o użytkowniku podczas korzystania z ich usług (lub witryn bądź usług stron trzecich) w celu wyświetlania bardziej trafnych reklam w naszych produktach lub w celu poprawy dokładności ich kierowania i systemów pomiarowych. Do reklam wykorzystywane będą następujące informację:
a)  Identyfikatory reklam użytkownika, pliki cookie i podobne technologie.
b)  Wiek, kraj lub region i płeć Użytkownika.
c)  Inne informacje, które możemy uzyskać od naszych partnerów marketingowych, którzy uzyskali zgodęUżytkownika lub mają inne prawo do udostępniania nam tych informacji.

§ 4. Korzystanie z plików ​cookies​lub podobnych technologii.

1. Aby udostępnić Grę, Usługi, witryny i reklamy oparte o zainteresowaniach używamy plików ​cookie​, identyfikatorów reklam i podobnych technologii. W tej części opisujemy korzystanie przez nas z tych technologii i sposoby zarządzania preferencjami przez Użytkownika. Identyfikatory reklam, pliki ​cookie i podobne technologie są wykorzystywane przez nas doświadczenia Użytkownikowi naszych Usług i w celu gromadzenia danych z urządzenia Użytkownika.

2. Jak działają pliki ​cookie,​identyfikatory reklam i podobne technologie: Pliki ​cookie​ pozwalają nam gromadzić dane, takie jak informacja o systemie operacyjnym użytkownika, model urządzenia,rozdzielczości oraz inne informacje dotyczące sposobu korzystania z naszych Usług. My, nasi dostawcy i inne podmioty ku temu upoważnione mogą wykorzystać te informacje:a)  Do rozpoznania urządzenia Użytkownika.b)  Kierowania reklam opartych o zainteresowaniach Użytkownika.c)  Analizowanie sposobu używania witryn przez Użytkownik.

3. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na używanie plików ​cookie​poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

4. Identyfikatory reklam to nietrwałe, nieosobiste identyfikatory, które są jednoznacznie powiązane z urządzeniem. Podobne technologie obejmują śledzenie pikseli w reklamach. Technologie te umożliwiają firmom rozpoznanieurządzenia Użytkownika podczas korzystania z witryn i aplikacji.

5. Użytkownik może wyłączyć wyświetlanie identyfikatorów reklam używanego urządzenia dla reklam opartych ozainteresowania lub zresetować identyfikator reklam urządzenia, zmieniając ustawienia urządzenia. Ustawienia różnią się w zależności od urządzenia, ale zazwyczaj ustawienia identyfikatorów reklam są ustalane w ustawieniach „prywatności” w urządzeniu użytkownika.